היסטוריה קצרה בידי משכנתאות קנייה להשכרה


731

סיכום:
האבולוציה אצל תחומי הקנייה להשכרה

השקעה משתלמת בבית הינה תופעה מעניינת פחות או יותר בבריטניה. שעות הערב 1990 נשלטו העסקאות באמצעות הממשלה. המגזר האישי בשכירות התחילו לעשות להופיע פשוט לאחר שהממשלה שינתה את מדיניות הדירות בשנות השמונים ומלווים המשכנתאות התחילו לציין משכנתאות מקצועיים לרכישה.

בתקופה שלאחר המלחמה, 1945 ידוע שעד 1980, ממשלת בריטניה הן לא העדיפה את אותו המגזר השכור האינדיבדואלי. עשר שוטרי דיור …


מילות מפתח:
לשלוח משכנתאות, משכנתאות


תכנון המאמר:
האבולוציה בקרב שוק הקנייה להשכרה

עבודה בדירה מהווה תופעה מעניינת בהשוואה בבריטניה. לפני 1990 נשלטו הנכסים באמצעות הממשלה. המגזר האינדיבדואלי בשכירות החל להיחשף היגויני כעבור שהממשלה שינתה את אותן מדיניות הדירות בשנות השמונים ומלווים המשכנתאות החלו לספר משכנתאות מקצועיים לרכישה.

בתקופה שלאחר המלחמה, 1945 ועד 1980, ממשלת בריטניה לא העדיפה רק את המגזר השכור הפרטי. התקיימו 5 מדיניות דיור שחנקה את כל האפשרות בידי עוזרות פשוטים להרוויח בבעלות והשכרת נכסי מגורים לדיירים וילוץ.

קודם כל, ממשלת בריטניה שלטה בתכנית דיור מועצתית גדולה שסיפקה מגורים להשכרה לבעלי בתים שלא. המגורים סופקו באמצעות הממשלה בטיב מקומית ושכר המבנה נגבה בהתאם. גם כן התקיימו בקרות שכר בית מגורים קפדניות וכן ויתורי מס בעבור מחזיקי נכסי נדל& ספר תורה ספרדי .

בתקופה שלאחר המלחמה הממשלה שלטה וגם בתוכנית מסיבית להפקת דירות מגורים לתושבי בריטניה. מצד שני, היום על פי רוב ואין נכסים בודדות שנבנות באמצעות הממשלה ורוב הדיור נבנות באמצעות מיזם פרטי.

תעשיית הרכישה-להשכרה המודרנית זכאית להתחקות נפרד שורשיה ארבעת בשנות השמונים כשיקרה ממשלת תאצ’ר מתחילה לעודד את אותן אותם דיירי המועצה לרכוש את הנכסים שהם שכרו. הונהגה תוכנית "זכות קנייה" שאפשרה לדיירי המועצה לרכוש את הנכסים זה או אחר במחירי שכר הדירה מוזלים רבה. בימינו כבר החל מ גם המגזר השכור האינדיבדואלי להגיע מכיוון שפחות כמו זה שכרו נכסי נדל"ן מהממשלה. בתחום היא, הדיירים שימשו פתוחים 2 שנים להשכרה ממשכירים וילוץ.

קנו להשכרת משכנתאות בבריטניה

השקעות בדירות החלה ישירות להמריא בשנות התשעים הודות לקבוצה מצומצמת של מלווים שהחלה להציע משכנתאות איכותיים לרכישה להשכרה לידידים שרצו להחזיק בנכסי השקעה למגורים. בסך הכל היו 6 מלווים והם הקימו יחד את כל איגוד סוכני ההשכרה (ARLA).

עוד לזמינות משכנתאות קנה-להשכרה, שוק השכירות האינדיבדואלי מרגישה פעילות צמיחה בגלל מספר מגוונים חברתיים וכלכליים. משתנים הנ"ל כללו עלייה בכמות משקי הנכס הנרכש ילדיהם, הגירה נטו, המספר ההולך וגדל אצל בוגרים באוניברסיטה ועלייה בהיותינו בני הממוצע בקרב קליינטים ראשונים. תערובת הגורמים הנוספים הביא לגידול בגודל העסקאות העומדים לרשות המחזיקים דירות המגורים ולמספר דיירי הבית שרצו לבחור מאתרים אלו בית.


כיום שנת 1996, אם וכאשר האוטו המלווים בידי ARLA הציג משכנתאות תשלום העומדות למכירה לשווקים הבריטי, מחירי הנכסים חוו צמיחה מאוחדת. בנושא עסקאות הנדל"ן עקף והיה אם עקבי את אותן השוק של המניות על כן הרבה מאוד כמו זה הוסיפו מינימום אחסון קנייה-להשכרה לתיק ההשקעות מסוים.

משקיעים רבים שרכשו מקומות מגורים כבר בשנת 1996 חוו הכנסותיו חריגות בדבר מחירי ההון בידי נכסיהם. זה איפשר לחומרי ריסוס אלו לממן מאריך את כל משכנתאות הקנייה שלהם במטרה לפתוח הון פרטית ולקנות מקומות מגורים מקיפים שנתיים במחיר התמורה. משקיעים מאפיינים משתמשים בכספים שנאספו משחרור הון ביתית להשקעה בעסקים מאפיינים או אולי למימון אורחות חייהם.

בנוסף, אנשים שהן לא השקיעו בנכסים שרכשו למכירה בשנות התשעים היו עדים לרמת התשואות מעוררת הקנאה שחוו המשקיעים במקום ראשון. הגיע הביא לגל אידיאלי בקרב תושבי בריטניה שרוכשים נכסים קליינטים העומדות למכירה בתקווה לכבוש הכנסותיו דומים לטווח בינוני ועד ל רב.

מגוונים אלה ביחד כדי לתת ששוק העסקאות בבריטניה יהיה מתאים ושהמחירים ימשיכו לעלות חוץ מ לקצב האינפלציה לכל קיימת. השוק של המשכנתאות קנה-להשכרה פרח גם מכיל תחומי הנכסים כשיקרה המלווים עומדים בתור להעסיק את אותה החלק שלהם מהשלל.

העתיד אצל משכנתאות קנה העומדות למכירה

משכנתאות תשלום להשכרה התפתחו באופן באופן ניכר בימים אלה 1996, אם וכאשר השוק של השקעות העסקאות בבריטניה הולך וגדל בפופולריות ובתחכום. נמצאים כעת כמה מאות מלווים המציעים אלפים רבים משכנתאות קנייה העומדות למכירה לכל הוא ניתוח נכסי מגורים. מחדש צנועה שוק הקנייה-להשכרה גדל אם וכאשר משמעותית מאוד.

העתיד גלוי מזהיר כמתווך אף על פי ששוק הנכסים בבריטניה שימש רווי במשקיעים ובמלווים. משכנתאות רכישה למכירה נדרשות לצלוח ולהתפתח לשוק עסקאות הנדל"ן בבריטניה, ולהבטיח שכן נכסי מגורים הינן פריט השקעה משתלמת פופולרי. ארבע, כשיקרה אתרים זרות פותחות את אותם שוקי העסקאות אשר בהן למשקיעים בבריטניה, המלווים בבריטניה באופן חד משמעי ייצרו משכנתאות מומחים לרכישה להשכרה כדי לספק למשקיעים הפריטים להסתכן בהזדמנויות להשקעה בים בחו"ל.Back To Top