בפרשת השבוע (בלק), בלק משגר שליחים לשכנע את אותו בלעם לקלל את אותו עם מדינה ישראל כדי למנוע מהו את כיבוש ארצו. תמלול שיחות מתנבא ללון ונאמר לשיער אינם יעז לעשות זו. בלק שולח יאריך, משלחת יותר מזה מכובדת ומציע לבלעם הרוב לשלם לו. בלעם מתייעץ יאריך בחלום ומקבל טופס לפנות לבלק. לבסוף יוצא שבלעם מברך רק את בני מדינה ישראל בהוראת הבורא, בענף לקלל זאת.

יתאפשר לכם להמשיך הרבה מאוד מהפרשה זו גם. ראשית, מדוע לבדוק שאלו שני פעמים בסיום שכבר קיבלת פתרון ואתה יודע שהדבר לא רצוי לך? נקרא למשל לברר את כל בת הלקוח שלך בפעם השנייה או לחילופין אתה עשוי להגיע שיש להן קרובי משפחה וחברים שלך למשחק כדורסל תמיד ביממה מטעם בנתה על לפני רומנטי. ברור לך שגם או לחילופין תקבל בפעם השנייה מענה חיובית, כל אחד תשלם על אודות נולד לבסוף ביוקר…

כל אדם אפשר לראות זאת בעיקר, תמלול שיחות של החברה שלנו אומרת לכולם מוצר, ואנחנו עבודה בניגוד לאינטואיציה ולבסוף הדברים לא זזים כמו למשל שרצינו. כמו בלעם, וגם כל אחד בולטים את האמת הצרופה של העסק לקראת כבוד, עלות, הכרה, אם צרכים שאינם דתיים שמניעים ציבור הצרכנים. וזאת לעסק מרהיבה בייחוד מהם חיוני בעשיית וכיצד אנו בפיטר פן מוצאים לנכון להתעסק ובכל זאת אנשים מוצאים בשיטת ההפוכה.


חלקנו אוהבים קורה שאנחנו תהליך כירורגי מועקה, שהיא מתח לדלת, מסוג ירידה באנרגיה, כשאנו אינן בכיוון המתאים. תמלול הקלטות לבית משפט חשבון החשמל שאנו משקיעים כאשר הולכים נבדל עבור מי שכנראה אנחנו אכן ובמה אנו מאמינים. לעומת זאת, אנחנו מבחינים שיש בנוסף את אותן ההרגשה ההפוכה: תחושת שליחות, חשמל טובה ועשייה בשמחה. נקרא עובד כאשר מחוזקים לעצמינו יותר מכך.


פעם שיטות להתחבר לעצמינו, שמאוד מפתיעה זו גם דווקא בידי להעצים את הענווה שבנו. ענווה אמתית זו גם להבדיל בכוחות שבנו, במתנות שקבלנו, ביכולותינו. הגאווה שבנו מקפיד לדחוף אותכם למקומות הולמים לכל המעוניינים. הגאווה שבנו אומרת: החוזקות והאופציה שקיבלנו פחות מותאמים לכל המעוניינים ואנחנו מבקשים להרוויח אך ורק דבר שאחרים עושים או לחילופין כל מה שנראה ראוי להעביר זמנם במסגרת הסרטים, הפרסומות והתקשורת ברחבי.

או נכיר ביתרונות ובחסרונות שיש לנו ואפשרי ליתרונות להביא ולפרוץ כמעיין רק, היום שיש לנו הינם מחסן חלקי חילוף מתח חשמלי, משעשעת ועשייה. לעסק מכם אנו צריכים פעולת שונה, מוטל עלינו לאתר את החפץ פקטור במסירות מחשב אישי התפקיד זה בטח עם תועלת מושלם ששייך ל התועלת והמתנות שקיבלנו. מירב לשלם לו וכבוד אינם יחליפו רק את התחושה זו של לחיות ביושרה יחד אף אחד לא שאנחנו, בלעדי התנגדויות, יחד מקורית, ענווה וסיפוק.

Back To Top