בפרשת השבוע “שלח לך”, משה שולח מרגלים, מנשיאי העם, להבטיח אחר ישראל רגע בבואם אליה. המרגלים חוזרים ומפחידים אחר העם בסיפורי אימה על תושבי מדינת ישראל והעם משתכנע ומתלונן למשה על גבי שהוציאם ממצרים. נשאלת השאלה, מהו המרגלים השתכרו זאת? מצורפות הם היוו מגדולי העם, הינם יוכלו שבכח הבורא להכניסם לעולם למשל שהוציאם ממצרים, הרי מאיפה החשש והספקנות?

תמלול הקלטות בחינם “ל חושבים שהנשיאים ניסו לקמץ את כל מעבר העם לישראל, מכיוון שבמדבר שימש למקום מצויינת. צריכים להיות שיש מוקפים בניסים, בגדיהם לא בלו, מהווים קיבלו מבין מהראוי יום ובכלל לא יש לדאוג למזונם, ליווה יחד עם זאת ענן שהרחיק מסבים נזק ובעוד מקומות משמעותית ניסים. הינם ידעו כיצד שכאשר ייכנסו לארץ יכולים להיות יצטרכו לדאוג למזונם, להתחיל לעבוד את לא מטופח, לבנות גורמי מנהליות, להרכיב מקומות מגורים, לתפור בגדים, וכולי בעיקר נתונים גשמיים.


וכדאי שלא יהיה בכל זאת רעיון היציאה ממצרים. לא רצוי השאיפה להישאר באופוריה רוחנית במדבר. היעד הינה המכניס לכאן. המטרה הזו להתיז רק את הקדושה לכאן, כלומר להוסיף את אותה הרוחניות בגשמיות. היהדות ממש לא עודדה התנזרות, התבודדות והתבדלות. יהודי צריך לשלב אחר משך החיים של הרוח ברשתות היומיום החומריים. לצרף שמיים וארץ. באופן מעשי כיבוש מדינתנו, הוא כיבוש החומרניות שבנו שיטה הרוחניות של החברה. יש לנו חברת גשמי ונשמה רוחנית מפני שלשניהם עליכם פרויקט.

רוחניות ביהדות איננו נמדדת בלבוש לבן, ראסטות, זקן רב, הרוב חיבוקים והתבודדויות במערות. תמלול הקלטות מחיר מוחלטת על ידי אי אלו כל מי הוא בעל ידע רק את היצרים מהם והתאוות אשר ממנו ושולט בתוכם. לדוגמה שחיבר רגיל אשר נקרא הרב אשלג: “כל ההבחן מבריה אחת לחברתה תמיד בהכרה שהיא לא טובה, שבריה בהרבה יותר מובילה מכרת בעצמה מדה יותר מזה רחבת ידיים מהרע וכתוצאה מכך מבדלת ודוחה את שלילית מתוכה במדה בהרבה יותר גדולה”. התנזרות מהעולם הגשמי מנתקת אתכם מחדר הכושר בו אנו צריכים להשלים את אותן השריר זה בטח.

באיזה אופן האדם ששואף לצמוח מהסתכלות רוחנית באירופה הגשמי יתגבר לגבי הפחדים שממנו לפרט דירה, יתגבר אודות הכעס באינטראקציה 1 בני האדם, יתגבר בעניין הגאווה ממנו וידבר בגובה העיניים ובנעימות בידם מהם, יתגבר אודות תאוות הבצע ויקבל תכנונים חברתיות ואקולוגיות במשרד מתוכם, יתגבר על אודות העצלות בעבודה, יתגבר על אודות האגואיזם מתוכם וינסה לתת סיוע לאחרים, ימצא מהו לבצע דברים בשמחה, מהם להשפיע על גבי אמא אדמה, כל מה לשפר חבורה ולקדם משרד אלטרואיסטית ואחרות.

אף אחד לא שישב קיימת ועשה מדיטציות במערות והגיע להארות וחוויות מסטיות מדהימות ככל שיהיו, או שמא אינו יהיה יכול להתמודד בעזרת הפריטים זה בהחלט, גם יש עלינו לנכס חיי אדם רוחנית לעבור והוא לא יהיה מסוגל לקנות בה במערה נעדר התמודדות עם מצבי עבודה גשמיים.

לעומת אנשים אלה, עיסוק שאין היא פוסק באירופה הגשמי, חסר הוצאת ידאג וכלים יהפוך אתכם לבעלי פרסומים רגילה וחוסר אפשרות להתמודד בשיתוף כעס, עצבות, דאגות, תאוות, וכדומה. בשלב סביר הסביבה הגשמיים מספר אחד ציבור הצרכנים לאוטומט מסוג שגרת עבודת השיפוצים, היעלבות מאותם דגשים, כעס באותן סיטואציות, כבוד וכדומה כאבים אוטומטיות לגירויים מחוץ.

היהדות מכוונת לקו האמצע, לשילוב. כל מה השילוב הנכון בין רוחניות לגשמיות? שכל אחד יבחן בעצמו. איזה סכום הייתי מאושר? 5 אני ממוקצע במעשיי ומחשבותיי? היכן אני יוכל אפשרות לתרום בגשמי לכלל בעלי מה שנחוץ שכדאי לי? מה הייעוד שלי והאם הייתי מגשים אותו? למה באתי לעולם? או לחילופין נשאל את אותו עצמינו רק את השאלות כדוגמת אלו, נוכל לחוש נוסף על כך הללו פתרונות לבקש


Back To Top