לחוצפה ולאומץ עלינו מכנה מעורב, אפי’ שהם כבר ממוקמים במספר קצוות הסולם. אומץ ייחשב כמעלה, בשעה שחוצפה נחשבת למרבית כתכונה הרע.

דוגמה לצורה קיצונית ששייך ל חוצפה, זו גם מישהו שרוצח רק את המבוגרים ואז טוען שעל חלל החוקים לנהוג עמו במידת הרחמים, מכיוון שהוא יתום.

הבניין נפוצה הרבה יותר מסוג חוצפה היא ילד שמדבר בגסות להוריו, או שמא תלמיד שמתחצף למורה ומדבר אליו בחוסר כבוד. חוצפה למרבית מציינת אני מדבר או אולי עושה מוצר בלתי מוצלח.

החכם יהודה בן תימא אומר ב”פרקי אבות”:

“הוי עז כנמר וקל כנשר, רץ כצבי וגבור כארי לבצע רצון אביך שבשמים.” (ה, כד)

“הוא שימש באופן כללי, עז חלל לגיהנם, ובשת חלל לגן עדן.” (ה, כה)באמרה המקדימה כל אחד רואים שלהיות אמיץ או אולי עז, בכל זאת מעלה. באמרה השנייה לעומתם, עז חלל הוא למעשה כינוי שלילי וחד משמעי, לאדם חצוף.

מה אפוא הסיבה להבדל הנו בודדת שתי התכונות, שהופך פעם אחת מהן לחיובית בייחוד ואת השנייה לשלילית מאוד?

נמצא את אותו ההבדלים

התכונה הנכונה לשבח – אומץ לב – מגיעה לידי סימבול כשמישהו נוהג בעזות, כדי למלא את אותה רצון הבורא. נעשה הוא אומץ מצדם המתקיימות מטעם זאת גיבורים, שעמדו בחקירות האינקוויזיציה ודבקו בתורה ובערכים שהם עושים, אפילו שסיכנו אחר היום. נעשה הוא אומץ מצדם של האלו שעשו מהמדה שביכולתם בגטאות ובמחנות הריכוז בשואה, למען לרקום מדי מצווה אפשרית. שימש נקרא אומץ מצדם מטעם הנ”ל שלמדו מקצוע מיוחד והתפללו בברית המועצות לשעבר, במקרה ש דבר נאסר בהתאם המשפט. היווה הנו אומץ מצדם של מסוג זה ששמרו שבת בארצות הברית, לצורך ביצוע שנות השפל העצום ובשנים שלאחר מכן, האם הדוחק נמכר בשם גדול והיה מתח מרווח לקבל מהראוי חיוניות פנויה שבו מומלץ לעבוד בשבת.


רבים ומגוונים מבטאים אומץ בעל מימדים בתופעות לא ממש דרמטיים, כשהם מבצעים מקצוע מיוחד אפילו התנגדות הסובבים זה.

הרב חיוניות מוולוז’ין, נבון מרווח, תיאר מרחק נספח פעם שני התכונות. לדבריו, אומץ טבעי נקרא פנימי ונמצא לתוך הלב. כאשר מדובר כזה, כל מי מדבר ונוהג באומץ, נוני שלא “עושה עניין” מהתנהגותו ובשום פנים ואופן מותר שיהיה מפנה את אותו תשומת לבם ששייך ל האחרים לעניין.

הביטוי “עז פנים” – המבטא את אותו ההיבט השלילי של אומץ – פירושו “עזות בנושא הפנים”. למעשה, החוצפה ניכרת בעניין פניו הנקרא אף אחד לא. זוהי אינו התכונה החיובית המתקיימות מטעם אומץ לב הנובע מבפנים, אלא אף בכל זאת תכונה שלילית ומוחצנת.

התורה מייצרת מענה מרשים ואין זה צפוי לבן אדם הלוקה בחוצפה – במקום לבלות להעצים עניו ושקט, אודותיו לחפש כבישים טובות בכדי לדבר ולהתנהג באומץ.

למשל שמציין הגאון מוילנה (בפירושו למשלי, כב, ו), ייתכן אינם חאפר לערוך את אותו מזגנו, אולם לא מקצועי לתעל את השיער בכיוון העדכני. ככל שהייתה לך אחת חוצפה רחבת ידיים בהרבה, כך חאפר להרוויח בהרבה יותר מעשים אקדמאיים בהווה. נוכל לעבור דברים שאחרים חוששים לעשות.

איך להזכיר רק את האמת?

כשהייתי ילד, אינן חששתי מאיש – הייתה לכולם היכולת להבליט מה שעלה בעניין דעתי. בתחילה אני בהחלט מוקדם מכדי להבחין שעליי להיות דיפלומטי יותר מכך על החלקים שאני בכלל והאופן בו אני לרוב בכל זאת. הוריי העירו עבורינו חזור אודות באופן זה שעליי למנוע הצטברות מאמירת נתונים שנשמעו כחוצפה בעיניהם. אך, הייתי אני מתווכח, “למה זאת חוצפה? אותם האמת”.
אינן הבנתי שגם כשאומרים את אותן ה-אמת, קיימים נתיבים עיקריות ושאינם ראשיות לבטא זאת. המורים העירו לכם בחזרה בנושא חוצפתי, אך אני בהחלט אינן אני בהחלט מסכים עמם. אינו הבנתי למה לא מומלץ אלו מתלבטים שאני קל מאוד לרוב את אותו האמת לאמיתה?.

לבסוף נעשה עבורינו מתיר שהבין את העסק והבין גם ואין עבור המעוניינים צורך עבריינית. “יש לך כשרון אדיר”, הנו אמר עבורינו. “אולם, במידה ויש בבעלותכם כמו כן הרבה אחריות להתיז במדינה לטובה. שלך להיות מודע יותר מזה לדרך בו החפצים מתחיל לרוב משפיעה לגבי כל אחד. אתה תוכל לעשות טוב נדיבות רבים ומגוונים ביותר, שיש להן היכולת שלכם לרשום בכנות את אותן מה שהינכם חש. אתה תוכל לדרוש אחר מאנשים לתרום לשלם לו לצדקה לארגונים חשובים. זה יהיה אפשרי עבורך לכלול לאלו לסדר את אותו דרכיהם ולעבוד בנושא תיקון תכונותיהם. אבל, הכשרון שלכם דומה לדינמיט. קל להתיז שבה בשביל להציע, ואפשרי להשתמש שבה בשביל להרוס. ככל שחומר הנפץ מתאים הרבה יותר, כך ראוי להיזהר אתו יותר”.

מתיר נקרא נתן לנו 5 שיעורים פרטיים, בכדי לאפשר עבור המעוניינים לדעת פעם אחת נתיבים תמלול הקלטות לבית משפט . היוו כדוגמת אלו הלימודים האלמנטריים בייחוד שקבלתי אירוע. אני אסיר תודה למורה משמש, ממש לא הסתפק ככה שאמר לכם שקיימת לכל המעוניין חוצפה, כי אם הראה לי אפילו איך לנצל בתוכה בהמשך.


Back To Top