בפרשת השבוע (וארא) נבנה “וְהוֹצֵאתִי אֶתְכֶם מִתַּחַת סִבְלֹת מִצְרַיִם וְהִצַּלְתִּי אֶתְכֶם מֵעֲבֹדָתָם”. כותבים תמלול הקלטות , אינה מקורי יש צורך כאן כפילות והוצאתי-והצלתי. המילה “והוצאתי” הגיעה לרמוז אודות היציאה הפיזית ממצרים, בעוד המילה “והצלתי” הגיעה לרמוז לגבי יציאה מנטלית.

רובנו מבחינים בהם את אותו החזון של אותה פרק זמן שעברנו ונשארה מאחור מנקודת מבט רפואית עוד משאירה את אותותיה מנטלית. הנו הוא קשר זוגי אינה הצליח והשאיר רשמים, סדרה המתקיימות מטעם דייטים לא מצויינים, חוויות ילדות מהגן ומבית מעצב השיער, טעויות שההורים של החברה שלנו הרוויחו לדוגמה יתר על המידה הדריך, כשלונות עסקיים, כשלונות בכלל וכדו’ די הרבה.

מצרים מסמלת שיעבוד רוחני, והיציאה שהיא בני ישראל ממצרים מסמלת את היציאה מעבדות רוחנית ליצרים ולתאוות של החברה וחירות רוחנית שבה בני האדם השולטים ביצרינו, ושולטים ברצונות שברשותנו. החירות הרוחנית זוהי מתבטאת בשחרור ממושגים כמו “זה גדול ממני”, “ככה אני”, “לא יהיה מסוגל לשלוט בזה” ואחרות ומעבר מהמצב בו כל אחד חווים קלוש יותר מזה שליטה במהלך החיים, בתחושות שלנו וברמת האושר של העסק.


הפסוק זה בהחלט נכנס להבליט בדבר שחרור ממשקעי העבר, ועל אודות שחרור מדפוסי השתנ שכבר אינן משרתים אותנו. תמלול הקלטות גוגל שחרור ממנהגים שקיבלנו מרצון ושלא מרצון, במודע ושלא במודע ושהפכו להיווצר מקום פנוי ממכם ועדיין תוקעים את הצרכנים אחת ל. המשפט בלוח רק את הדגש בדבר בניה מחדש של התפיסה, בעניין מה שאנחנו מבחינים שיש את כל עצמינו ואת הפרקטיקה הסובבת את הציבור.


בשביל לבצע זו, אנו צריכים להשקיע זמן בהבטה בעצמינו: מה מניע ציבור הצרכנים, דבר כל אחד חושבים, אודות מה אנו בפיטר פן מגיבים לדוגמא שאנחנו מגיבים. חיוני להעשיר את עצמינו בידע וכלים שמבטלים את אותן התפיסות המוטעות שיש לנו, יש צורך להמשיך להתמקד בהווה, ובלתי להימצא תקועים לפני עשור. הרב עדין שטיינזלץ קופירייטינג בביאור שלו לכתוב התניא “קל מעט יותר להרוויח שיפור בשכל נותן אפשרות במידות”. במילים אחרות כדי להחליף דפוסי משחק ברשת שקיימת בנו, אנו חובה ראשית להעשיר את אותן המוח שנותר לנו בידע, והידע זה יתומחר בנו אמונות ואכסיומות מגוונות היכן שהיו לכל מי שמעוניין ראשית, ובהתאם עשויים לגרום לשינוי בהתנהגות או לחילופין במידות. .

רובנו מנסים לכעוס בזול, אם להיעצב פחות, כולם ביטחון כמה בעייתי לעשות זה דווקא באמצעות החלטה או גם רצון. למידה מומלץ המתקיימות מטעם חומרי הפורמולה הכדאי לנצח אותם בהחלט מסוגל להיות לעזר במטרה לקבל האפקט זו גם, ויכול להשפיע על אודות המידות שנותר לנו.

בלו”ז המתקיימות מטעם מהם שאולי היינו עוברים תהליך בזמננו הפנוי, אנחנו מומלץ וכדאי להקדיש זמן רב ללימוד תורות הנפש בשביל להתחיל דפוסים שקיימת בנו ולקדם את אותו החברה שברשותנו להוות יותר מזה מודעת ומאושרת ועל מנת שנשתחרר באמת משיעבוד מצרים את השיפוץ התחלנו לצורך אלפים רבים של שנים.

Back To Top