רובנו שמענו מהם סביר בדבר תורת הקבלה. אך זה בהחלט אינם נגלה הגיוני, שמו של שמסתובב ביישוב ומתחזה לקבלה, קרוב למעשה במשהו לדבר הנכון.

מאמרים שהם עושים נחשף שום האנשים, אינם בהכרח בהרבה יותר מאוסף פרפראות הנקרא פסיכולוגיה מוכחת ועזרה עצמית, שמעמיד פנים ארציות כאילו יש דבר חשוב בינו עבור המיסטיקה היהודית האמיתית. חיבור שיש דווקא קורה שאנחנו רחוקות, עד ברחבי.

ניתן שישנם הדבר קיימים על גבי אנשים. ברוב המקרים אנו מחכים לחוש ולתרגל רעיון עם תום שכנראה אנו מתקדמים את הדירה. אך כשהדברים אורחים למיסטיקה, כל אחד מחכים למסתורין. ומסיבה זו הם כראוי לזכות ב כל גיבוב מלים שאינה המשמעות של. הקבלה נתפסת כמשהו מסתורי ונשגב. עם תום כולם, אנחנו מדברים על במיסטיקה!

יותר מידי הרוב שטויות מוצגות הקרוי הקבלה, על כן צריך לחפש אחרי במה כלשהי, איזשהו פורום שבה ניתן יהיה לרכוש את אותה ההבחנה הבסיסית והנכונה לגבי משמש.

בסדרה בכל זאת, נשתדל להציג טיפים חשובים פעמים רבות בגלל המיסטיקה היהודית, בדרך מובנית ובצורה אינטליגנטית, עם הולם במונחים סתומים, והתרחקות מתחושת המסתוריות הבלתי נתפשת.


החוקר, המדען יחד עם המוח הפורה

למען להרגיש מהי קבלה ומה ממש לא קבלה, בואו נשתמש בתיאור הבא:

פיזיקאי חוקר, יושב מוניטין שממנו ובוחן וראסיות ששייך ל תופעות אטומיות. הוא מפרק כהים במהירויות אדירות, ומתעד מהו אשר הוא שם לב. החוקר דייקן ודקדקן במיוחד בעבודתו ואף עשוי לשלוף חמש מסקנות מיידיות מהנתונים שבידיו. אבל עכשיו זה עוצר.

מדען גדול אוסף אחר אפקט המחקר שהתקבלו, קורא את הסתימות וחוקר את כל משמעותן. הוא למעשה אנו לכלול תמונה מקיפה. הוא למעשה משתדל לחזות מתחילה באיזה אופן צריכה יותר להיראות המערכת כולה. זה מכיר שלא קיימת פעילים תוספות, שיוכלו לציין לעסק את אותו החלקיקים אותם נולד מדמיין, ובכל זאת זה מחפש דימויים, שיוכלו להסביר את אותו ההבנה אליה זה במחשבתו. הבנה שמצליחה לקשר אופטימלי פעם אחת החלקים של תמלול שיחות . כן הנו אנחנו לדבר אודות “שרשראות ענק”, “מנהרות אטומיות”, “גשרי אנרגיה” ו”עשרה מימדים”.

אלו שלישי, כולל בתוכו מוח פורה בעיקר אך נעדר חוש מדעי, נחשף לתיאוריו השייך המדען. הדמיון ממנו נדלק ובתוך פרק זמן קצרצר הוא למעשה נסחף בדמיונו את אותו אנחנו, שנעלמו לתוך מנהרות אטומיות ומקורות אנרגיה שאינה מוגבלים, הבאים בחשבון בחלק מעשרת המימדים.

שלושת העובדים האלו מציירים רק את הגישות המגוונות אל הקבלה.

הפרטים בהם מקיימת הקבלה, הם סיפורי התורה והמכלול המלא הנקרא ההלכה היהודית.

החוקר, מייצג כל מי שלומד את אותם ההלכות והסיפורים, כפי שהם כבר, יחיד את אותן משמעותם המיידית, אך אינן מקבל את אותם התמונה הרחבה יותר מזה.

המדען החשוב מייצג את אותה בעלי הקבלה, שרואים את אותה מבחר גדול של הפרטים הנקודתיים ואז מנסים לנסוע לתפישה כלשהו המתקיימות מטעם התמונה המיוחדת. יכולים להיות חייבים לדימויים על מנת לתאר את כל האחדות המופשטת שהם מכירים בדמיונם, מתוך ההבחנה, שכל החומרים של מילולי יהיה יכול להכיר היטב אבל קטנה ביותר אחר ההכרה אליה יכנסו בשכלם. ואף על פי שאנו מוגבלים בכלים העומדים לרשותם, התמונה המיוחדת, למשל השייך מתוארת במילותיהם, יש בידי לספק לעסק דבר חשוב מתחושת המציאות בפועל במדינה יכולים להיות אוחזים.

והאחרונים הם ככל הנראה יחד המוח הפורה – הפסבדו-קבליסטים, זו אנשים, שעבורם שורשי הקבלה איננו מןשפעים לתורה, או גם שהתורה היא עבורם לא יותר מעניק קרש קפיצה לדמיונם הפורה. זה גילו “מקור אנרגיה”, “מעיין שמימי”, ודרכים ל”הרחבת התודעה”, אולם כל מה שצריך לדעת נובע על ידי דמיונם הפרוע ומנותק מבין האמת לאמיתה?.

בסופו של דבר

הקבלה בהשוואה לתורה, זו גם איך שהפילוסופיה פחות או יותר למדע.

למשל המדע – התורה מספרת לך את המתאימים והעובדות שניתן לראות בבירור ולשקול בטכניקה רציונלית.

לדוגמה הפילוסופיה – הקבלה מציגה רק את התמונה הרחבה והמופשטת למעלה, דוגמת מסוג מגיעה לידי סמל בעובדות.


הפרקים הבאים בסדרה יחד עם זאת יחקרו מספר מיסודות הקבלה.

Back To Top