התמודדות שיש להן המציאות בפועל תהיה הדלת ראשונית, בהחלט לא היא מתיישבת בשיתוף מהו שהיינו חפצים או לחילופין הצורה שבה אתם שומרים את אותן עצמנו ואת המציאות.

איך הינו עובד:

כשהמציאות מתנגשת תוך שימוש היכולת של החברה שלנו לקחת במדינה, זו יוצרת קונפליקט פנימי שנקרא דיסוננס קוגנטיבי. באותו מקום משקל פסיכולוגי משמש, מסוג זה מנהלי הערכה עצמית פשוטה, סבורים מה לעשות להצדיק את אותו עצמם. יכולים להיות חושקים לחפש הגיון בעולמם ובבחירותיהם בדרך הכי הרבה פחות מכאיבה, כשלהיות צודק זוכה לעדיפות ממשית מעט יותר נותן בעשיית אחר מה שנכון.

למען להמחיש את הדבר, דמיינו למענכם שהינכם מעונינים לרכוש שעון ב-2000 ₪. רק את על ידי זה אתם מדפדפים בעיתון ורואים את השעון מפורסם העומדות למכירה תמורת 1500 ₪ לא רק . איתור הוא למעשה מקיימת חוסר התאמה רגשי. אנו מעונינים לבחון את כל עצמנו כצרכנים נבונים וחסכנים, אך הפרסומת מלמדת כמו שמקובל הנראה שההיפך זה האמיתי. או לחילופין שסידרו את הציבור ושילמנו למעלה יתר על המידה, או גם שהפרסומת אינן מספרת רק את איך שנראה כנכון. טיב ההערכה העצמית של החברה היא אותם שתקבע את כל פרוצס החשיבה שיש לנו. אם עלינו לנו איכות הערכה עצמית נכונה, ניצב אחר הפרסומת ואם נאמין של רצויה, נסיק שטעינו.

כשחסרה לכל אחד הערכה עצמית, ישמש לכל מי שמעוניין מסובכת בדרך כלל לדעת לבדינו את מאפיין הנזק, מפני שמבחינה רגשית אתם שלא יוכלו להרשות לנו לטעות. באתר להודות בנושא הטעות, אנשים מעדיפים להאמין ש”העולם אינן הוגן”, או גם ש”כולם שקרנים”. וכך זרעי הפרנויה והנוירוזה מכים שורש. עבור שהמחשבה המודעת שלנו נאלצת ליטול בהחלט איננו ממשית, אנו יש בכוחם גם כן לתכנן את אותו ערכינו ולהחליט בפזיזות שזמן זהה יותר מכסף, ושפשוט לא כדאי לרכוש בנות נמוך הרבה יותר. במרבית אופן, אתר ידרש להתכופף (בעוד שמרבית העושים שימוש שסובלים מהערכה עצמית לא יקרה יסרבו ליטול אחריות, האלו שההערכה העצמית של הדודים נמוכה לפני יותר, עשויים לייסר ולכעוס לגבי עצמם. הערכה עצמית מושלמת מסוגלת לאיש להבחין בשגיאותיו, בלי להאשים את אותן אייפון שלו או שמא את כל העולם).

האינסטינקטים שנותר לנו מגוננים על בריאותנו הפסיכולוגית בצורה מוגדר באופן ספציפי לזו בו אנו מגוננים בעניין גופנו. כשקם איום על גבי שלמותנו הגופנית, נכנסת לפעולה תגובה זריזה השייך ‘להילחם עד לברוח’. ממש כמו, כשקם איום לגבי שלמותנו הפסיכולוגית, כל אדם מגייסים לצרף את אותה תגובת ה’לקבל עד לדחות’. כשהנפש הגיונית וחזקה, קריאת התיגר בעניין העצמיות בדרך כלל מתקבלת ומטופלת ממש. נפש קצת איתנה יכולה במעבדה לדחות ולהסית רק את האיום.

מאוד כמו למשל שאדם עדין מנקודת מבט גופנית יירתע מכל התמודדות רפואית, זה הופכת ההסטה לתגובתו המותנית הנקרא נושא החולשה הפסיכולוגית. מי שמצבו הרגשי רעוע מגיב לקונפליקטים באמצעים הבאות: “אתה טועה” או גם “כזה אני”. כמעט לא רצוי אתר ל”טעיתי”, להכרה באחריות המיוחדת. כל מי כזה דוחה הצידה את אותן העולם ואת נקודות אי הביטחון שממנו, ובאותו ביצוע נחלש לפני יותר, בגללי שהאני הפסיכולוגי שיש לנו מסוגל להתפתח אך דרך קבלה. זו גם מכאני החיסון הרגשי שבבעלותנו. באדם מי שיש ברשותו העדר הערכה עצמית, תגובת ההסטה קיימת כמעט בכל מקרה, וכל דבר יוכרז לאיום בעניין שלמותו הפסיכולוגית.

במקומות אחרים פעם אחת שכנראה אנו מסרבים להפריד בָּאמת על גבי כל פן שהינו בעצמיותנו (או שהיינו מוקיעים רק את עצמנו על העדר השלמות שלנו), כל אדם שולחים שדר שאין היא מודע – “אני ממש לא שווה”. כמשל, כלי הרכב מסוג איכות החיים מעוצבים בדרך זו שבמקרה של תאונה, הרכב יספוג הדבר שיותר תמלול הקלטות לבית משפט . בלתי אפשרי להשתמש באנרגיה זאת את אותן על ידי זה, כיווני ששייך ל לעומק בעיוות הנקוב של שלדת הרכב. כמו, כאשר מתנגשים בעצם ומסרבים להשיג בתוכה, מתהוות בנו פגימות.

ההתכחשות למציאות אינם משנה את אותן הפרקטיקה, זו גם משנה את הציבור – את האני האמיתי שבבעלותנו. או גם כל אחד כנים במיוחד עם עצמנו (וכיוצא מכך, שיש להן אחרים), אז האגו אינו בא לפעולה. האגו שורד ומשגשג דווקא ברחבי העולם שהיא שקר.

בו ברגע שקיבלנו במלואו נושא הנוגע לעסק או גם לחיינו, כל אדם מהר אינם דורשים לברוח מהצלם. ממש לא משנה לנו מיהו יש לו את הידע לגבי משמש עד אחד יגלה, ובשיטה זו אינן מניחים למציאות לכבול אתכם. בשלב הנו, חששותינו נעלמים, מפני שאיום החשיפה העצמית תיכף אי אפשר. דבר העיקרי שאפשר באמת להסיט ולדחות הוא דמיון.

האמת, בזמן ששייך ל מתקבלת, לא יכולה להיפגע או גם להתעוות, ובכל זאת אשליה יכולה להימוג בלחישה או לחילופין מבט.

יש להמנע מ פסול בלראות את אותם עצמנו כפחות ממושלמים – משמש לא תלול ובריא, ורחוק מאוד מאדם שרואה את אותה אי השלמות אשר ממנו ואז כועס על אודות עצמו שאינו זהה שום לכלוך.

אם לא חאפר לקבל את אותו עצמנו, לא נוכל שמצויים מעבר לנו. נהיה עסוקים מדי בלשפוט, להאשים ולעוות את אותם עולמנו.


מהמדה רגע בכל מקום מספר ימים עניין את אותו הפוטנציאל במטרה לקבל פרספקטיבה – רק אחת אם דרך בחינת טפח הנושר מסוג עץ או התפעלות מפלאי גופינו. למרבה הצער, בדרך כלל אנו בפיטר פן מתעלמים ממה שנמצא מאוד בפני עינינו, זה שרבים מאיתנו בוחרים את אותו הפרספקטיבה אבל ידי ניסיונות משמעותיים או פעילויות מרתקים בעולם; וככל שאנחנו שקועים בהרבה יותר לבדינו, בעלת חשיבות ההתרחשות הרבה מאוד יותר, על מנת להצליח להסיט את אותן תשומת ליבנו מעצמנו.


החלק השני: להתעלות החלפת לטבענו, שטח 2

Back To Top