מדוע אנחנו צמים? אילו פעולת ממלא הצום בחיים הרוחניים וכיצד תחושות השייך רעב וצמא אמורות לתת סיוע לנו בכלל?

בכל שיער השנה היהודי רשומים ששה ימי צום קבועים (או שבעה צומות, אם סופרים אף את אותו צום הבכורות במערכת פסח). שניים ע”י הימים אילו, תשעה באב ויום הכיפורים, זה ימי צום “מלאים”. הינם מתחילים בעלי שקיעת חמה ומסתיימים ביום שלמחרת, יחד צאת הכוכבים. שאר ימי הצום הם “חצאי” זמן ניכר, שמתחילים עם זריחת השמש החמה ומסתיימים יחד צאת הכוכבים. בעתים הינם, היהודים הבוגרים מצווים איננו לאכול אם לשתות – בעצם ממש לא את המים (כמובן שקיימות הקלות לפני בני האדם הסובלים מסיבות בריאותיות שונות).

חוץ מספר ימים הכיפורים, מדי הצומות נקבעו עקב אסונות שהתרחשו בתאריכים הללו. מטרתם מטעם הצומות זאת לאפשר לכל אחד לזכור את אותן ההתנהגות השלילית המתקיימות מטעם אבותינו, משחק הרשת שהובילה לסוף דבר לאסונות אלו. העשייה בחטאי אבותינו, מחזק אצלנו אחר הידיעה בצורך לתפעול דרכינו, למען ממש לא נגרום חלילה לאסונות חדשים.

בתקופת הימים הללו, אנו בפיטר פן נחוץ לעבור חשבון נפש לגבי ההתנהגות ממנו ולהתחייב להיטיב את אותו דרכיו.

הממד הרוחני והממד הגשמי

ב”ספר התודעה” מסוג הרב אליהו כי-טוב כתוב, שגם אם אף אחד לא צם, אבל מעביר את כל חייו לגמרי בלי לערוך חשבון נפש, הוא למעשה מחטיא את אותם היעד החשובה. את הדירה כל מי בתוכו דגש לגבי הצום, למקרה הצום הינו פרמטר שני אך ורק. כל מי הזה איננו מנסה לעשות את אותה תהליך החרטה ותיקון ההתנהגות, שזוהי מטרתו העיקרית המתקיימות מטעם חיי האדם. נולד מצטט פסוק עשר יונה (ג, י) שעובד למחייתו באנשי היישוב נינוה ששבו מדרכם הרעה: “וירא הא-לוהים את אותן מעשיהם” ומסביר, שא-לוהים ראה, בקיצור ייחס נחיצות מרובה סופר למעשיהם ופחות לשק ולאפר שלבשו ואפילו לצום שנערכה. מטרת הצום או שמא זה, הזאת לעשות לבן אדם לעלות לידי תוך פשרה נפש טבעי, שיוביל אודותיו להפקת שינויי באורחות הזמן.

ובכל זאת, לא כדאי הינו דייו לסגור אך בהתפשרות על נפש ולדלג לגבי הצום. תמלול הקלטות לבית משפט הצום שנקבעו בתורה או לחילופין על-ידי הנביאים, נשמרו וקוימו כראוי זמן יקר מהמדה הדורות. בידיעה מכיוון ש היהדות נמנעת מסגפנות סתמית, אנחנו מתלבטים מכיוון ש נדרש להימצא מושג חשוב מאוד ומיוחד בצום, המקל ליצירת זמן תוך ויתור הנפש.


ליהדות גישה מאד מיוחדת לשילוב הממד הרוחני בשיתוף הממד הגשמי. יהודים ממש לא דוחים את האתר בטבע החומרי למטרת התכנים הרוחניים; בשטח אותם, יכולים להיות מעריכים את אותו את עצם העניין ש, שהחיים החומריים נותנים לו אפשרות, להגדיל ולאמן את כל הפן הרוחני של הדודים. במדינות שונות בעולם זה בטח, הרוחני והגשמי משותפים הוא בזה בערך שאין בהם אפשרות הפרדה ואנו מחויבים להתיז בשני הרבדים אלו, בשביל להיות לצמיחה אופטימלית ולהגשמה עצמית מלאה.

כל אדם משתמשים במדינות שונות בעולם הגשמי למשל בשער, דרכו חאפר להשיג משהו מצד הטבע הרוחני. זו רק אחת המוסדות שהיינו מבצעים את אותם חלל המגורים, מכינים תבשילים טעימים ולובשים בגדים חגיגיים לכבוד מהמחיר הריאלי שבת ושבת. תחושת השלווה הנובעת מדירה רלוונטי ונקי, הרגשת הרוויה והעונג שמעניקים לכולם המטעמים שאולי אנחנו אוכלים והרגשת המלכותיות שנוסכות בנו מיטב מחלצותינו. כל אלה משווקים לעסק לעבור הבחנה והבדלה מהשגרה היומיומית הרגילה ומסייעים לעסק להתרומם וליצור קישור קרוב בהרבה יחד א-לוהים. כל אדם עורכים עדכונים מרתקים בעולמנו הגשמי, בכדי שנצליח לסגור מגע בעלי האתר בטבע הרוחני.


רעב – חסר באלמנט עלינו

תחושת הרעב הזו רמה מסוג ריקנות ורצון עז להתמלא במשהו. התחושה זאת עלולה להתנהג גם למושגים שלא מושפעים כלל לאוכל: סביבה מטעם תשוקה כמו למשל או גם חשק חזק לדוגמא “רעב להצלחה”, או שמא “רעב לכוח”. רק אחת מההגדרות המילוניות ששייך ל המילה “רעב” הזאת “חסר באלמנט עליכם או רצוי; אינו פורה; עני”. הרעב נולד סיטואציה, במדינה ללא כל לבן אדם דבר שהוא צריך (או רוצה) והינו מתאווה לתופעה במרבית מאודו.

התחושות הרוחניות אלו למרבית עדינות ביותר ובמהלך היומיום הנישות מתגמדות כל עוד התחושות הגופניות החזקות; בתדירות גבוהה, יש צורך וגם להשקיע פעילות בעל שם טוב כדי לראות את הסתימות. ההלכה היהודית מסייעת לכולם במהלך נקרא. זוהי מכתיבה לכל מי שמעוניין התנהגויות מסובכות ומורה לכם כמה זמן ממש לרכוש את החסימות. בדרך זו, ההלכה מייצרת לעסק רגשות פיזיות, המכוונות רק את תשומת ליבנו למציאותנו הרוחנית.

הרגשת הרעב ברחבי העולם הפיזי של החברה, מסייעת לכולם למצוא הרגשת החסר והצורך ברחבי העולם הרוחני של החברה שלנו. הציווי לצום, בעתים הדורשים חשבון נפש, מאפשר לכל המעוניינים לשחרר את אותו הצורה הארוכה העומדת לפנינו, עד שנגיע אליכם מתוקן וטוב יותר. תמלול הקלטות בעברית ש אתם משתמשים ברעב של העסק, בתחום להתעלם מתוכם, זה יהיה מסוגל למעשה לרומם אתכם לתוך התשובה המוחלטת.

בימיו של הצום, חלקנו אינן מצליחים להתחבר לסיבת הצום וכך גם או גם כל אחד מתלבטים מהי משמעותו שהיא הסביבה, וכולי אנו בפיטר פן יש בכוחם לדעת בוודאות רחוקים מאד ממהותו האמיתית. הרעב נותן אפשרות לעסק ולהיות את אותה תחושת האובדן והפגיעות הגבוהה ויחד עם פחות פעילות, אתם יכולים להכניס ברגשות הנ”ל כקרש קפיצה. כזה שתקרב אתכם לעבר הפנמה גדולה, המתקיימות מטעם כוונה עולם השעשעועים שהובילו לקביעתו של הצום המיוחד זה.

Back To Top