BMW ואנרגיה חלופית

מחברת: ג’ני מקליין

source_url: http: //www.google.com/articles/auto_and_trucks/article_160.shtml

תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:05

קטגוריה: משאיות אוטומטיות_

מאמר:
BMW מתחייבת למשאבים ההנדסיים שלה להשחיז את אותה הטכנולוגיה המאפשרת בשבילה להשתמש במימן כחלופה לדלקים מאובנים. למרות שתפיסת המימן תומכת זה הזמן מכבר ועשויה לבחור חדשות ישנות לרבים, גנבים ההתרחשות ההנדסיות והשיווקיות בעת האחרונה להפצת מכוניות BMW נוספות המונעות באמצעות מימן גם פריט אידיאלי.בסופו של דבר שנות התשעים, ב.דרך.וו חששה אם המימן המוזן שלה זה יזכה בעתיד הקרוב בזמן יתרונה הסביבתי הברור. אנשים התרגלו לקלות בנסיעה בתחנת בנזין לתדלוק, אותה לא יוקרתיות היא לא קיימת במכונית המימן. ואף על פי שמימן הוא המרכיב השכיח ביותר שם, חברות חשבון החשמל לא התעופפו קלות לשכנע לבחור מוקדי מימן אם וכאשר שוק הדירות הוא מינימלי.


אילו המסירות והמחויבות אצל מכוניות ה- BMW לחנך אתכם מכיוון של עצות קדומות כגון ביצועי מכונית ובטיחות שילמו. מספר החיים אחרי שהחברה מאלצת לראשונה רק את הדבר לציבור, דיווחה בעת.מתוך .וו אודות עסקאות תקליטים חסרות תקדים בשנת 2004.


2005 גרמה לבימר בהצלחתו רבה מאוד 2 שנים אם וכאשר ה- H2R שלה נכנס תשבוחות ופרסים שמוכיחים שהוא עלול להיווצר בקנה כמו זה בעלות בני דורו הגועשים.


ב.מ.וו היא הנחשבת העולמית בקידום מכוניות מימן עם מנועי בעירה פנימית ", הודיע טום פרבס, יו"ר ומנכ"ל קבוצת BMW (ארה"ב)." אנחנו חרדיים כיוון בטווח התפוקה הצלחת 140 כוחות סוס, לא קיימת הנו נקי בכל האיזורים נפרד, אופציה חלופית מעשית למימן.


"מכונית הקונספט H2R הוא 2 שנים מתרגיל בלבד. כולנו נציע ללקוחות אוטו ישאיר במחיר מנוע בעירה מימן בימיו של הייצור בידי סדרת BMW 7 הנוכחית."


עם BMW זכאים לדעת חלקיו של ארגון לרכב בידי BMW בכתובת http://www.partstrain.com/ShopByVehicle/BMW, מוניטין ממתין לעיון בקטלוג מאורגן בקרב הפריטים המעולים מאוד אצל BMW. בחלקי בנייה של תוכלו לקבל בלבד חפצים מעולים אבל ביחס מעולה. עלות ספר תורה 25 שנה בשטח, שלטנו באומנות לשמור בדבר לקוחותינו שמחים באמצעות עשיית העלויות הנמוכים מאד, אביזרים לרכב שיפוץ הרכב מקסימאלית ל- BMW הראויים לשבחים. טרדה על הקישור שמעבר וקבל טעימה מחווית הרכישה אצל מחיר ספר תורה .


Back To Top