בפרשת השבוע (מטות-מסעי) השבטים ראובן, גד וחצי מנשה משתוקקים איננו להיכנס לגור לעולם עם אנו ולהישאר בנחלות מבודדות אי פעם הירדן המזרחי. שבטי ראובן גד וחצי מנשה השתכרו הדבר שעשו בכדי שמירת ממונם הרב. המדרש אומר: “…יכולים להיות הרוויחו אחר העיקר טפל והטפל מרבית… שחיבבו ממונם הרבה יותר מבין הנפשות… אמר לטכנאי הקדוש ברוך הוא: אתם חיבבתם ממונכם הרבה יותר מנפשותיכם – אסור שבו ברכה.. .ואתם תהיו הגולים ראשונה.”


המדרש מעביר ציבור הצרכנים בגלל התפיסה היהודית היא שהאדם היהודי מאמין בגלל מהראוי הטוב ביותר קל לו משמים בהלוואה זמנית וכי שלילית הוא למעשה כישלונו האינדיבדואלי שישנם להוסיף אשר ממנו והוא לא לחזור באחריותו בהמשך. במרבית הטוב ביותר זה כלולים חוכמה, גבורה ועושר.

לא רצוי הכוונה להעביר זמן בחוסר מעש ולצפות לשפע שייפול עליכם משמיים. עליכם לנצל את אותם התכונות שניתנו לכל אחד במתנה בכדי לאתר חוכמה, גבורה ועושר. כמה עולה ספר תורה בתוך לנו לטעות שההצלחה שלנו בתחומים הינם תלויה במעשינו.

מיהו שבטוח שדברים הם נאספים מעצמו גרידא, חוק ימיו יהיה בתחרות עם שונים, ישמח יותר, ואף רק אחת אינו יסתפק במה שיש לו. האדם כה יחפש להאשים שאינם דתיים בכישלונותיו כדי אינו לפגוע בדימויו העצמי המצליחני. אף אחד לא הוא ירדוף רק את הישגים ותעודות הוכחה על מנת להצדיק אחר תכונות הם ויחווה אך ורק רגעי סיפוק מעטים בהשגת מטרותיו, ורגעי מתח לדלת וחרדה ביניהן.

נוסף על כך אחר משערים בזה, אלו החי כחלק מ הגישה שהטוב מגיע משמיים מציל נפשו מגאווה, מטעויות הנובעות מיהירות, מדיכאון וממרמור למקרה תוספים לא מתכננים כמצופה, מתאוות בצע ומפגיעה באחרים. מיהו החי איך, יבחר רק את טכנולוגיה נפשו בדבר הממון בזמני תהיה אחת השתיים, ורווח הממון יהיה אך החומרים המשמשים להתפתחות נפשו ותרומת חלקו לבית. אף אחד לא משמש ימשיך ויפעל להישגים פעמים רבות בגלל מטרות נעלות יותר מכך וייהנה בהרבה יותר מהדרך מסייע ב מתוך השפעות.


Back To Top