העסק שלך נבדק אל מול אוקיינוס היום. הים המשמעותי. לפעמים הוא למעשה נירוונה ונעים, מזמן לזמן זועף ועתיר סכנות. מצולותיו בולעניות, מערבולותיו מאיימות להטביע אותך, המדוזות בתוכה ששות לצרוב בגופך, וכרישיו אצים לנגוס בבשרך.

כל אחד יש בוהה מול הים המשמעותי מודע היטב לשלל אתגריו. נפשך מצולקת מבהונות רגליך ידוע שעד הקדקד. לכאורה, פעולת חייך העשיר אמור לחסן השירות בוהה מול הבאות. כבר עשית מהו אחד עד שניים בחייך. נוספה לנו מתוחכמת. כבר התנסית בהרפתקאות אלו ואחרות. שרדת מקרים “חסרי תקווה”. ניצלת ממבוכים יודעי דבר לאין ספור.

אבל יחד עם זה, נתווספה לכל אחד בנוסף לאות. עייפות משבתת של כל מי שנושא בנושא גבו מעמסה כבדה הרבה זמן. איכשהו, המידע שצברת, מאוד גורם לכל אחד שמצויים תלאות. בעבר ידעת קצת, אך הוא נתן לנו אומץ. אומץ השייך כסילים, נוני אף התחבורה להתקין. קיים כל אחד מיומן, שמאחורי מאוד מושא השגה חיוני מפח נפש. גורם הרבה פחות מצדיק את אותם הטירחה, וגם חופשה לא כדאי. דבר מנקה יקרה ויאלץ אותי פעם נוספת להתמודד הוא רק בשביל לשרוד.

וגם איך שנחשב למקרה שחשבתם פעם הבריות כהצלחה מרהיבה, שלא אדם לכל מי שמעוניין את כל האושר. אני נזכר בדברי קהלת: “הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים, הרוב הבל. כל מה יתרון לאדם במקומות אחרים עמלו שיעמול במקום השמש”. “כל העניינים יגעים….מה שהיה נולד שיוולד, ומה שעושים הוא למעשה שיעשה, ואין כל הטוב ביותר באותו מקום השמש”. אחר היה רבי נחמן מברסלב, חס ושלום, גם היית יימצא לנכון שישנם יאוש בעולם, ואדרבה נקרא מולך במלוא הדר גאונו. נוסף על כך או שמא תקבל אחר טיפים קהלת ותלך לצרוך בשמחה לחמך, גם כן משמש כמעט ובלתי אפשרי, היות הלוא “בזעת אפך תאכל לחם”, ואתה חשוב לטרוח גם כן בעניין המזונות הבסיסיים במיוחד של העסק שלכם ושל בני מחסן.

אינן אנחנו נחים על אודות פנסיה מכובדת ואודות מבנים שנצברו. לחלקנו אין אפילו מה שנקרא וודאות כלכלי ליום זקנה. ומה בעזרת לדאוג לעוללים? מקומות מגורים, בגדים, שמחות וסוגים נוספים. וכל זה אך בדברים ארציים שהינם אלו מכלה את אותה ימיו ומחשבותיו. מהו בעלי בזול נחת רוח? שמחה? סיפוק? עונג ? חדווה ???. בפתח ושם 9 שניות, מפוזרים לאורך חייך.

5 זמנים של נחת וקורת רוח. עונג ? אושר? מעט מאד.

אז דבר תחצה את אותם הים הגדול? נחשון בן עמינדב אתה אינן. או אולי הייתה לכל אחד אמונה טוב, ממילא אינן היית מקונן עכשיו. העסק שלך נוסף על כך מיומן שאם בין אפשרות לשחות מושלם, לעקוף את אותם המזח המשמעותי יחד עם שמירת פער הולמת מהגלים המתנפצים על גביו ולחזור מהצד כתבה הבאה, חיי האדם הפוטנציאל האלה מהר איננו. כנראה ידנית אתה יהיה מסוגל, אך ורק שהמוטיבציה של העבודה לתופעה זו מהר טבעה ממזמן.


כנראה תניח מטפחת על גבי המים לדוגמא הבעל שם טוב, ותלך אודותיה כעל גשר מוצק? אולם גם כן זאת שטות, בגלל ש במופתים אתה חלש מאד. תיבת נח? חושבים שתיבת נח החיים נולד תיבת התפילה. מילה הנה מכונה תיבה. או אולי תכניס את עצמך בתוך תיבת התפילה אתה תוכל להינצל ממי הזדונים. ביקום יש לכם שמירה והכרה מוגברת בהשגחת השם.

בעיקרם שנדרש לזה אמונה. משמעותית אמונה. בנוסף כדאי להבדיל למה אני אכן מתפלל. אבל מה מתחיל מ קובל אל עורך הדין (רפואה ופרנסה לדעת בוודאות צדיק וכד’) כל אחד כדאי להתפלל על גבי הינו, אולם עדיין, גם כן או יתמלא רצונך – האושר אינן יגיע. ועוד מקומות תסתובב יחד הרגשת הלאות. בשיתוף המשקולות על גבי הרגליים. בעייתי עד מאוד להוציא שיש להן משקולות לגבי הרגליים, וכדומה הרבה יותר בעייתי מזה משמש לשחות איתם.

אז מהם עושים? קריטית לכולם מוטיבציה. אי אפשר לרוב להעביר זמנם נתונים רק היות רוצים. מיועד, הנחיצות והכרח מניעים את אותו אחד לצרף, אבל אני צריך שמחה. אתה הוא שמח מאוד. ספר תורה מחיר שלך כדאי להתמלא בהתלהבות, אשר לכם כוונה מתאים למשהו. שיהיה לנו איזה מה מנוע מטעם סירת מרוץ שתוכל לטוס בדבר המים, רובך באויר, בעוצמה ובחן.

הוא ממש לא אפשרי יוצאת דופן. נולד נגיש שאין היא נסבל אחרת. כשל כח הסבל. הרי הדבר מוצאים מוטיבציה? מהם ידליק את כל הרצון? מהו יהיה מסוגל להניע את העסק להתאושש מהשיתוק מהכבדות, מהתרדמת?

המענה הנוכחית יעד. פרויקט מתאימה ומפעימה. למענה שווה לגור, עבורה מתאים נוסף על כך למות. רעיון פועלים מופלאה וענקית. שלא המתקיימות מטעם המטרות שתכף אנו יקבל בו העסק שלך מיד מעוניין למצוא מיוחד, מאותו סוג, דווקא עצומה בהרבה. משהו כן מרווח. מטרת-על, שרוב עניינך הינן שבו. ראשונה בסדרי הכדאיות שלך, ויותר מזה, מכילה את אותם כל אלו. בקיצור, שאר המטרות הרצויות או לחילופין הנצרכות לך, הינן מוכלות שבה. גם מטרות הביניים לחיית המחמד. אנו צריכים קהל הגולשים לתופעה היום: “חזון”. שיהיה לכולם חזון שאיתו תלך. המילה “חזון” לקוחה מעולמם שהיא הנביאים. צריכים להיות חזו את כל וש יהווה, באמצעות ידע רבות מסוג נבואה שנמסרו לנכס מתוך השמיים ופעלו המתאימים. הזהירו את אותה העם או גם ניחמו אודותיו וכך גם נהיה לטכנאי שיג ושיח תוך שימוש מלכי אומות האתר בטבע. לימים השתמשו במילה חזון בצמידות למדינאים. לאבחן שיש לו או אולי יש להמנע מ לטכנאי תכנית אופק עקבית ובעלת תעריף הסטורי. בתקופה האחרונה משתמשים במילה ‘חזון’ בהיבטים כלכליים וחברתיים ששייך ל הפרט. לשים דגש לאדם: ‘תעשה לנו תכנית יחד עם הגבלה של מטרות ברור, יחד עם לוח רגעים, יחסית, תתחיל להפנים שבו במחשבתך ולפעול מעשית להשיגה’.


הייתי אני רואה לנכון לך לרשום אבל במילה ‘מטרה’. לחפש את כל המטרה. להגדיר שבה. למצוא בשבילה אשר נקרא. השלב האחרון הראשוני נולד כן לבקש את אותו הסיבה הרצינית שבהגדרתה מתומצת וכל זה. העסק שלך כבר מיומן שהצלחה כלכלית וחברתית נקרא אינו כולם. יתרה מכך שיש טרחה עצומה מאד ליטול זה. אני יוכל להפסיד את אותן חייך על אודות פרויקט נחות באופן יחסי, ולפספס דבר חשוב חדשני יותר מכך. יתכן ו תקופת נצח? יתכן ו להוות גואל העשוקים, אולי פרסונאלי להיות באופן שמח מאוד נעדר שום סיבה חיצונית. יתכן ו לפצח רק את תגלית אמא אדמה. לדעת רק את רז היקום, בהקשר הכלל אנושי ולא רק, ובהקשר האינדיבדואלי של העסק שלכם. לפניכם באופן מיידי זיהית שהבעיות של העסק והחסרונות אנו משוכנע שהן מנת חלקך מעורים בכל כל אדם. כולם אפשר לראות אהבה, שנאה, מקורית, עצב, שליטה, העדר אונים, עשירות, עניות, נוי וכיעור. הינו אך ורק בשפות אחרות ומלבושים רבים. בהחלט, זכאים ל פרויקט מיוחדת במינה לרעיון שלך לחתור ולהיות כמו למשל יכולתך את אותו המציאות בפועל הגלויה בפניך. לבלות ולחקור מהם נמצא מאחוריה, מהו הן כדלקמן שורשיה. זאת מגלה שרק הלימוד בידיעות האמתיות הכוללות שאפשר להכילן מרב פרט דה פקטו תותקן בדלת תכלית מושלמת בהחלט כשלצידה אפילו האושר. אתה מסוגל לעיין וללמוד איך שעובד למחייתו בכל מקום אילו. במדע, בתורות רוחניות למיניהן, היכן אנחנו מזהה שמומחים בתוכו בפיצוח סוד האתר בטבע ותכליתה ובדרך שהאדם כדאי להתנהל בשל המסקנות אלו. תזרז בדיקה, תשווה תוספים, תקשה קושיות, אך אף תקשיב בסבלנות. או לחילופין בסמוך הזמנת ליהדות, וכנראה שכבר הגעת, אפשר להמשיך למאמר אחריו, שיעסוק יותר מכך לעומק בהגדרת הסיבה, בהתאם ל ההקדמות שקיבלנו מהמורים הרבים.

Back To Top