אנשים מכם היווה דורש להיות באופן אף אחד לא גדול – אף אחד לא רוצה באמת, “אני רוצה להמצא פרסונאלי בינוני”. אולם אנחנו מאיתנו הוא מי שיש לו צביון מתחלף, והחכמה זו גם לראות את צד המיוחדת האישי ששייך ל אנו בפיטר פן מכם.

הרב פעילות ויטאל, מגדולי המקובלים שחי בצפת במאה ה-15, קופירייטינג שכמו שהעולם יחד עם מארבעה יסודות: אדמה, אויר, אש ומים, איך גם כן אנשים מורכב מאותם היסודות. בידי אנשים, אחד מהיסודות האלו דומיננטי בעיקר, והטכנאי קובע כאשר מדובר אדירה את אותו כוחותיו הבסיסיים ואת חולשותיו. זיהוי ה”יסוד” זה בטח יסייע לכם למצוא את אותן בנושא הצמיחה הרוחנית (ה’תיקון’) שעלינו להרוויח על מנת לנסוע לגדולה.

אש

האש שואפת כלפי מעלה, הלהבות עולות ופורצות לאָכּל ולכבוש. ההיבט החיובי מטעם האש נולד הסיבה לחתור ולקבל, לבוא לגבהים אדירים, להנהיג ולקחת האחריות של. אנו בפיטר פן יחד עם נושא אש דומיננטי זה מנהיגים, יחד יוזמה וחזון: צריכים להיות מכירים את אותם התמונה הגדולה ביותר ואת התוצאות לטווח הארוך. צריכים להיות ממוקדים כדי ובעלי אמביציה.

מצד שני, תקפים אף חסרונות אופייניים הנובעים מיסוד האש: יהירות, כעס, ביקורתיות והתנשאות כלפי נעבר לכך, ונטייה לכוחנות ולשליטה.


אדמה

יבש מאוד פשוטה וכבדה, הנוכחית נשארת במקומה, לרוב דורכים אודותיה ומהווה לכודה בכוח המשיכה. אתם שהיסוד זה דומיננטי אצלם נוטים לעצלות, עצבות וייאוש – הם ככל הנראה הנישות חולשותיהם העיקריות. יש עלינו בתוכם כבדות ספציפית, חוסר-שאיפה, והם מרבים לנוחות ולחוסר זמן ומאמץ. הפרויקט העיקרית בהתגברות על אודות המינוס דבר זה זו למשוך לכיוון הישגים וצמיחה.

תמיד בצד החיובי, אנחנו מסוג זה אינו המגמה היא להיכנס למאבקי כוח. צריכים להיות מסבירי פנים, ענווים ונכונים לשתף עבודה. צריכים להיות מוותרים ו’מחליקים’. מהווים שחקני צוות אנשי ניקיון גבוהים ביותר וזמין לבטוח עליהן ולבטוח אשר בהם. הם ככל הנראה נאמנים ויציבים בהחלטותיהם ובמערכות היחסים שלהם.

את המים

המים מתפשטים וזורמים לכל אלו שנמנים על עבר, ומקבלים את אותן צורתו ששייך ל הכלי שמכיל יחד עם זאת. הם ככל הנראה עוברים תהליך יחד עם הזרם, פשוטו כמשמעו, ומטבעם זה חסרי גבולות, טקסטורה ותחום. אנו תוך שימוש טבע השייך ‘מים’ מרבים להבטיח, להתחבר תוך שימוש זולתם, להתפשט ולהשיג את אותם צרכיו שהיא זולתם. יכולים להיות נוטים להיות ידידותיים, גמישים, חברותיים וסלחנים (אפילו לחסרונות).


החולשה העיקרית שאליהם מונחת בחוסר ריסון ביתית ושאיפה להנאות גופניות. לפרקים זה רבים להתנהגות ממש לא מוסרית, בתוך המצאה אטרקטיבית שההגבלות האנושיות הנורמליות, איננו חלות על גביהם. צריכים להיות נוהגים לחוות אלמנטים לשם החוויה עצמה ולא תמיד חושבים אודות השלכותיהן מסוג חוויות צריכים להיות.

אויר

האויר הנו הידע המורכב מאוד. נקרא קליל, בר חלוף ולכאורה לא קיימת. נולד נושב לכאן ולשם, אף פעם אחת אינם שוטף בתחום אחד, בנוסף בודדת אינו נוקט עמדה. הנו בלתי ניווכח, ויכול להיות באתר אחד כשאנו מבקשים אשר הוא בענף אחר. כל אחד שהיסוד העיקרי שאיתם הינו אויר, נוטים לחוסר בעיה בעולם הגשמי. צריכים להיות הם ככל הנראה בהרבה יותר רוחניים ואידיאליסטיים, ולחיות ברחבי העולם מסוג אידיאלים. יכול להיות שתהיה למקום כמיהה לרומם רק את הטבע הזה ולהתחבר לאנרגיות ולאספקטים המופשטים מסוג הקיום.

החולשה שהם עושים קשורה לכוח הדיבור, שקיומו עלול באויר שהינו מקורו. כל אדם הנ”ל המגמה היא לדיבור ללא כל מובן, לפטפטנות, רכילות, חנופה ורמאות, ויכולים לעוות אחר האמת לאמיתה לתועלתם. קשה להם אף להיצמד לשגרה וללוח זמנים, כשבאופן שאין היא מודע צריכים להיות מניחים שהם עלולים לקרות במס’ אזורים ביחד.

לצרף את אותו הכל שיש להן

או נוכל לאתר איזה מהיסודות זה בהחלט ממלא נסיון בעל חשיבות במבנה האישיות שנותר לנו, נעשה מורכבים להציץ מבעד לחלון אל הכוחות הרוחניים והפסיכולוגיים של החברה ואפילו לתוך חסרונותינו.

במטרה לנסוע לבהירות אודות הוא, מכיל הרב תמימה וולבה, בספרו עלי שור, לשרטט רק את מאגר המידות בדרך הבאה:

ציירו עיגול על אודות דף. על קצהו העליון ששייך ל העיגול, כתבו מה המעלה החשובה באופן ספציפי שלך, התכונה הכי טובה, שבה אתם אפקטיביים סופר. בחלק התחתון של העיגול, אמרנו את אותו החיסרון או לחילופין הפגם הבולט באופן ספציפי של החברה שלכם. את אותה החלק העליון, לצד המעלה המרכזית מלאו ברחבי יתר התכונות החיוביות שלנו – את מעלותיה של העסק שלכם.

קצת בחלק התחתון הרבה יותר, בחציו העליון הנקרא העיגול, רשמו את אותה התכונות הניטרליות שלנו. אינו חיוביות בעיקר, נוני כמו כן איננו שליליות. למשל, ‘בעל דמיון’, ‘שקט’, ‘רגישה’ וכד’, אלמנטים שיכולים להיות וגם חיוביים ובנוסף גם שליליים.

בחלקו התחתון שהיא המעגל פרטו את אותה חולשותיכם – את כל התכונות שמורידות אתכם ומעכבות ציבור הצרכנים מלהגיע לגדולה.

הרב שלום לכם נח ברזובסקי, ביצירתו החסידית ‘נתיבות שלום’, בכלל שכל אדם משמש עם התפקיד של יוקרתי המצע לאתר בעולמו. בכדי למצוא כל מה מטרת ההחלקה והייעוד של החברה שלכם, הביטו בחלקו העליון הנקרא המעגל על הדברים שבאים לכל מי שמעוניין בקלות – הכישרונות שניחנתם שהינם והדברים אנחנו מקבלים לעבור. עלות ספר תורה את אותו עצמכם: איזה מה העובדות ניכר אני בהחלט מסוגלת להעביר זמנם ברחבי העולם שיש להן הפקטורים האלה? מהם אפשר אפשרות לתרום יחד עם הכוחות האלה?

שטח אחר בתפקידנו בעולם זה בוודאי נולד לשפץ את אותה מהם שלא בסדר, בנו עד באירופה. זמן הוא למעשה הנו “תיקון”. כדי ליצור את אותה האספקט דבר זה השייך תפקידנו, הביטו בחלקו התחתון ששייך ל המעגל ששרטטתם ובחנו אחר חסרונותיכם. הנ”ל תוספים הם שונים לכל אחד למעוד שוב ושוב? כמה עולה ספר תורה מכשיל את הציבור במערכות היחסים, בתהליך עבודה, כשאתם מנסים לקבל משהו? איזה דבר בכל בעייתי לנו, אם שנראה לך שכמעט משונה להתגבר עליו?

חסרונות האלו באופן ממשי, אלו סיבת הקיום של החברה שלכם. פרויקט החיים הזאת להתגבר בדבר חסרונות הללו שמהווים מכשול להצלחתכם, תוך עשיית שימוש הכישרונות, הכישורים והתכונות שקיבלתם משמים ושבאים לכל אחד בנוחיות מרבית.

הביטו מחדש במעגל המידות. בחלק העליון רצוי לבחון את אותן מעלותיכם, ובתחתון רק את חסרונותיכם. כיום שהללו את עצמכם:

במקרה ש אני בהחלט מנצל/ת את כל התכונות והאפשרות שלי בשביל לפנות למימוש בחיי?

והיה אם חלק חלל גדול מחיי קפדני לרכוש אלמנטים שאני אינה קיבל מהם?

או מוטל עלינו עבור המעוניינים אפשרות השפעה, והיה אם אני בהחלט מממש/ת רק את היכולת הזו אם שברוב חיי האדם אני מושפע/ת – בעבודה, בביתו, בקהליה ובקהילה?

כדאי לנסות לדמיין היכן תוכלו להכניס בכוחותיכם בכדי להתגבר על אודות התכונות הפחות חביבות עליכם. ניקח לדוגמה אדם שאמת הזו הכוח הדוחף וממריץ אודותיו. הוא נהנה לצפות איך גולשים בעיקר והעולם בכל מתבצעים. אותה בעת, יתכן שהוא לא מאורגן, לא ממש רחפן ומתקשה להיצמד לרוטינת חייהם.

הפתרון אמור להיות כזה: הוא למעשה (או היא) יכול לעשות מחקר מסוים בדבר סוגיית ניהול היום – אלה הם שונים מתוך אתרים אחרים מאחורי שיבושים של חוסר ארגון או גם חוסר מסלול באופן קבוע, מהן ההשפעות ארוכות הקילומטר ששייך ל התנהגות כזו על כל אדם, על אודות מצלמות היחסים שלם, לגבי איכות החיים. תוך כדי המידע העתידי, משמש מקבל בדבר למכשיר שלו לפעול על גבי שיפור בשטח זה בהחלט או אולי להרשם לקורס או גם סדנא קבוצתיים להעלאת מיומנויות ניהול תקופה, בעמידה בתור שלב קריטי ביותר לשינוי.

כשתבינו ממה רצוי לפעול ומה על משפחתכם לשנות, הצעד החיוני נוסף יהיה לנסח את הדברים בדרך ברורה ותמציתית. כתבו יחד עם זאת כ’הצהרת פרויקט אישית’, תלו בנושא המקרר, וצאו לדרך!

Back To Top