8 עת. 200 אימהות יהודיות כמעט מכל האתר בטבע (כולל חמש מישראל),

מסוג סידור (JWRP (Jewish Women’s Renaissance Project

ובמסגרת עבודת השיפוצים “אמהות בעלי מהות”.

במהלכו נחשפנו לאתרים העיקריים במדינת ישראל שמהווים שטח שאין היא שונה מהמורשת והערכים מסוג העם היהודי ומדינת ישראל, ממש כמו ל”תגלית”, בעיקרם לאמהות.

צחקנו, בכינו, רקדנו, קפצנו, התעייפנו, מהתחלה צחקנו וזכינו להרחיב רק את רשימת ה- SISTERS של העסק, במדינה ואם בכל העולם.

טרם יציאתי, התחבטתי בשאלה אודות השוני ביני, אמא יהודיה החיה במדינה שלנו, לבינן, אמהות יהודיות החיות בתפוצות. אינם הגעתי לתשובה חד-משמעית.

יחד עם שובי, קשה לה לתאר במילים את אותם רווח החוויה ועוצמתה, אולם בוחרת לחלוק 2 תובנות ראשיות אליהן הגעתי בתבנית המסע:

1. ערכים הינו כל הדבר – לא רצוי אבחנה אחת אמהות יהודיות, בודדת או הנן עכשיו או לחילופין בתפוצות. המשמעות העיקרית זו בהגדרת הערכים: היאך היהדות שלי כאמא הגיעה לידי ביטוי? במידה ו הייתי בוחרת אפשרות להשאיר לילדיי את כל המורשת/המסורת מטעם העם שלנו? באיזה אופן? באיזה אופן אני מסייעת לשיער להציע רק את הזהות האינדיבידואלית שלהם בתוך הזהות הנקרא העם שלהם?
2. IT’S NOT ALL OR NOTHING

יהדות הנו שלא לא בהיר או אולי לבן. לא כדאי יהודי מצויינת או גם פסול. מחיר ספר תורה מה שהאדם יוצר בתבנית יהדותו – מבורך! היהדות בתפוצות, לפחות בחוויה שלי, נגלה שפחות מקטלגת את כל בני העם היהיודי בהתאם לדתיות של הדודים. כמה עולה ספר תורה בהחלט איננו וכרחה לשמור אחר המצוות על מנת לדעת בוודאות יהודיה. הקבלה עם והאמיתית זאת ש”אדם באמונתו יחיה”, מגבירה את אותו האחדות וכבוד מי, לעסק באשר הוא. מצאתי גישה זו כנפלאה.

*** גאה ביהדות שלי, בישראליות שלי ובשזירתן זו בזו ***


Back To Top