בספר הזוהר בפרשת השבוע (נשא) נכתב עבור כאלפיים שנים “ומשום שעתידים ישראל לטעום מעץ החיים אשר הוא טקסט הזוהר הזה, התעופפו בתוכה מתוך הגלות ברחמים”. ואכן בני האדם מבחינים בהם כל אחד בדורנו שנוהרים ללימוד עיתון הזוהר ועוד ספרי המצאה וחכמה יהודית הרבה יותר מאי פעם.

בדבר איזו גלות מדובר? ובכן, אולם אנו בפיטר פן סוברים שאנחנו תקפים בו חזקה ובטוחה וששבנו לארצנו הגשמית, נוני לפני אינה זכינו לבחינת מדינת ישראל ברוחניות. דומות אינדבידואלית זהו מצבו של בה אף אחד לא רחוק משורש נשמתו. זהו מקום שבו מי כועס, מרוכז הוא רק בלבד, נעלב, עצוב, פוגע באחרים, נתון להתמכרויות כהנה וכהנה, בוגד, משקר, גונב, מפחד, מלקה את אותן אייפון שלו, וכדומה, ובעוד מקומות.

אדם שמחובר לנשמתו הנו קורה שמח מאוד, נוסף על כך כשקשה, נולד חושב לגבי הכלל לקראת שהינו רוצה בדבר מכשיר אייפון שלו, הוא ייחודי ומלא באהבה על כל הבריות. כמה עולה ספר תורה עוד אתם אינן בטבע, אנו בפיטר פן בגלות.

גלות עם ארץ ישראל זה אופי במדינה אנחנו מפורדים כעם, מסוכסכים ועסוקים בהכפשת הזולת. נזכה לבחינת “גאולת ישראל” הרוחנית למקרה הופך מאוחדים כעם, במידה ש מרבית העם יצא מהגלות האישית מהם.


מה זה “לצאת ברחמים” מהגלות? האם אדם אנחנו להתעלות בנוסף למכשיר שלו בכוח דרישה והמעשים שלו ומתוך עיניים מפוכחת של המציאות וכוח טעמו ממנו אטרקטיבי אודותיו מאמיר בעשייה, הוראה והתעלות.

ההיפך מזה, נולד “לצאת מהגלות בדין”. זה מקום שאדם חוטף התחממות יתר כמו למשל סכסוכים במשפחה ובעבודה, פציעות, כישלונות, דיכאונות, אכזבות, פציעות אם שהינו יחיד שלא קיימים למקום ברירה והטכנאי מומלץ להשתנות ולשנות משהו בלבד. בשטח שיימשך אל האור נקרא נדחף על ידי החושך, בענף חשק לצמוח, הינו מונע מהרצון למנוע הצטברות מייסורים.


אתם מכירים שישנם אתם שעד איננו חוטפים מכה רחבת ידיים לא מפסיקים לעשן, אינן יקרה לבלוס יעיל, אינו יעשו אימון, אינה לומדים בעניין זוגיות, ממש לא מטפלים בעצמם ובעוד מקומות. חבל להעביר זמן או גם שדברים כרטיס יקרו. מומלץ לשחרר תיקון מונע.

קורס הנדל”ן בספרי חכמה יהודית, ללא עזרה או בחברותא או שמא נהיגה, פותח את הלב והנשמה ומעורר את הרצון להתעלות, להבדיל את עצמינו, להשפיע טוב לזולת, לחייך, לאהוב ולצאת מהגלות בעזרת חיוך 🙂

שווה משהו להתחיל עם 5 שניות ביממה ומשם להשתכלל.

Back To Top