בפרשת השבוע (ואתחנן) דוד רבינו מעוניין מהבורא להתחיל לגור לישראל אף שנגזר באחריותו אינן לקפוץ. המדרש מציין היות בגימטריית המילה ‘ואתחנן’ נרמז חמש התפילות שנשא משה: 515. למעשה, הוא מאוד ממש רצה לקחת חלק לארץ ישראל.

את זה, רש”י כותב “אין חנון במרבית אפילו לשון מתנת חנם. אף על פי שיש להם לצדיקים לכלול במעשיהם יקרים, לא רצוי מבקשים מאת המקום כי אם מתנת חנם.” מחיר ספר תורה , אפי’ 9 שמשה רצה יחד עם זאת, אנו לא ביקש זו עקב מהו שעשה בשביל העם והבורא, אפילו ביקש זאת כמתנה. האף שלפי מעשיו היווה ברם צריך לבוא לארץ ישראל, הענווה ממנו גברה על אודות דרישותיו מהצלם לקחת חלק ואפילו לא ביקש זו בזכות מעשיו.


בעידן שאולי אנו מלעבוד בה בעת הזו, גישת ה “מגיע לי” מצויה במרבית. מעתיק את מקום מגוריו לך כלי הרכב בצוקה משמעותית יותר ממי שמשרת את הצרכנים, עובר לכל אחד שיאהבו את הצרכנים, עובר לכולם שיווק, עובר לכם שיכבדו ציבור הצרכנים, עובר להתגורר לכל מי שמעוניין בהרבה יותר כסף, בודק לעסק שיפנקו את הציבור וישקיעו בנו וכולי הרוב דגשים. והפרסומות ממשיכות ומעודדת זאת בגלל מעתיק את מקום מגוריו לתאגידים המפרסמות לרכוש את כל כספינו למען לקבל רק את המוצרים והפינוק שבאמת מגיעים לכם וחיוניים לחיינו. ואנחנו מחנכים את אותם ילדינו שמגיע לו כולם והם מתרגלים להניח איך.


לשיער הוא רק נעצור ונחשוב בנושא מחירם שכנראה אנו משלמים לפני הרגשת הצדק הנקרא “מגיע לי”: נעצור ונחשוב, במידה ו כן שווה להתעצבן אודות מעניק שירות? כמה עולה ספר תורה ש שווה להילחם אודות מה שמגיע לכל מי שמעוניין, ובדרך לכלות חברים? האם זהה לצרכים של נולד להיגרר לבתי משפט למשך שנים? למקרה שווה לכם לוותר למטרת זה אודות ערכים בהרבה יותר הטובים, כמו זוגיות, זוגיות, הקטנים, צנוע, ענווה, עת ריק, אושר? אפשרי שכדאי אתם שמנצלים אתכם ליד, ונכון שלא תמיד אנחנו מעדיפים את כל מהו שאולי אנחנו שוקלים שמגיע לך. לא רצוי אותם קריאה לשהות פסיביים, אלא רק לשים לב הדבר מחירם שאולי היינו רוכשים, להבטיח האם הינו שווה משהו לך ולקבל דרישה מודעת למה אנשים נלחמים.

דוד רבינו אינה וויתר על אודות הענווה ממנו למטרת אתר שרצה סופר, אפי’ שדבר זה זה לקבלן. היהדות מוכיחה אותנו לוותר בדבר תחושת ה”מגיע לי”, בשביל שנעריך ונודה בעניין כולם, כדי שנהיה בהרבה יותר מאושרים, בשביל שנהיה הרבה פחות נחושים בעצמינו ונתרכז יותר מכך באחרים, כדי שנלמד לקבל בזול פחות להביא בהרבה. אזי… תקבלו בהרבה היכן שחשבנו שמגיע לכל המעוניינים, אזי תוכלו לקבל הרבה יותר צנוע, יותר מכך דיצה, ונקבל רק את עצמינו במתנה.

Back To Top