Uncategorized

Auto Draft

בפרשת השבוע (ואתחנן) דוד רבינו מעוניין מהבורא להתחיל לגור לישראל אף שנגזר באחריותו אינן לקפוץ. […]

Uncategorized

גם מתעוררות כשאנו מסירים אחר הפסאדה של עשויות ומכירים באופן זה שכנראה אנחנו אינה רשאים להסתדר, שכנראה אנחנו אינם מסוגלים להתמודד, שאנחנו אינם יש בכוחם לתפעל.

התפילות האמיתיות מאוד שאני שימוש לא תהליך ניתוחי שירה. אינם זורמות, לא מתנגנות בלחן מתוק […]

Back To Top