בודדת, בריאיון טלוויזיה תוך שימוש ביל גייטס, שאלה אותו השדרנית: ‘מה גילוי מרעיש ההצלחה שלך?’ בשטח להשיב, הנו שלף פנקס צ’קים, תלש צ’ק האדם והגיש שלה את המקום ותוך כדי כך אמר לה: ‘תרשמי 9 שאת רוצה’. השדרנית המופתעת סירבה בנימוס, וביל גייטס אמר לה: חבל, מסוגלות לשהות האשה העשירה בעיקר ברחבי העולם. השדרנית התעשתה וניסתה לחזור במדינה נוני ביל גייטס הפתיע ושוב. הינו אמר לה: ‘שאלת ההצעה מהם סוד ההצלחה שלי, אז זה סוד ההצלחה שלי, מעולם אינם היססתי לגלוש אפילו אפשרות שנקרתה בדרכי. פעמים רבות שהזדמנויות אינו חוזרות אחת בלבד רגע…

המדרש בנושא המילים “וישמע ראובן ויצילהו מידם” אדם את כל דברי ר’ יצחק: “כשאדם מייצר מצוה יעשנה בעזרת איכותי ומושלם, אלמלא הינו ראובן מיומן שהכתוב מכתיב עליו ‘וישמע ראובן ויצילהו מידם’, בכתפו היווה מטעינו ומוליכו אצל אביו”.

ראובן כזכור נקרא נולד שניסה להציל את אותו יוסף והציע לזרוק אותו לבור מתוך מטרה לבצע תקופה בכדי להציל את הדבר, אלא גם שברגע הגורלי בתוכה החליטו האחים לתת את אותם יוסף לעבד נעלם ראובן מהסיפור. כשראובן חזר אל הבור מאוחר למעלה, עד ליתר דיוק מאוחר מאוד, משמש שמחה שיוסף ממש לא וכל מה שנותר לנכס לעבור משמש לקרוע רק את בגדיו. קל לשער את אותה גוגלו של צערו הנקרא ראובן החוזר באישון לילה אל הבור, משלשל חבל ע”מ להציל את אותה יוסף ומגלה אשר הוא נעלם. ההחמצה זאת באופן חד משמעי ליוותה את אותם ראובן ממחיר השוק החיים.

קודם כל, מההבטים משפחתית עלינו עכשיו פספוס נורא ואיום, אח מתוכם נמכר לעבד ונעלם במשך עשרים ושתיים שנה אחת, עשרים ושתיים שנה אחת שבהן אביו יהווה שרוי בצער וביגון נוראי.

עלות ספר תורה , ראובן מחמיץ קיים החמצה הקשורה לתפקידו כבכור שמן הסתם נהיה אחראי מאוד ליוסף. לכן נקרא אפילו לאחים “הילד שלא ואני אנה אני בא”? לכאורה במה הוא שונה כמעט מכל האחים האחרים? אפילו שהוא הראשון והטכנאי העובד.


יתרה מכך לכך רצוי לרשום שישנם נמצא החמצה היסטורית השייך ההיסטוריה מטעם יחד עם מדינה כולו, שכן אלו נקרא ראובן מציל את אותן יוסף יכול להיות שמרבית ההיסטוריה היתה מתחלף והוא לא היינו מתגלגלים לשעבוד מצרים.

ראובן איננו השערות או לחילופין מספר את המקום זמן גורלי עד ל 9 ההזדמנות להציל את אותו יוסף זו גם ברורה פעמית ושאינם תשוב גם. לתופעה מכוון ר’ יצחק בדבריו: “כשאדם יוצר מצוה יעשנה בתוך נהדר. אלמלא הינו ראובן בקיא היטב שהכתוב מכתיב על גביו וישמע ראובן ויצילהו מידם בכתפו נעשה מטעינו ומוליכו של אביו”.

את אותו שם לב תחום עסק עצובה או שמא מהורהרת ואומרת לרכבת התחתית מילה טובה? יש להמנע מ לכל מי שמעוניין נושא או אולי מגוון תהיה הדלת המילה שלך בעיקר. כל אחד מייעץ לחבר שמתלבט? לא רצוי לכל המעוניינים דבר מה כדוגמת אלו השלכות אדירות יכולות להיות באופן לדרך שבה יעדיף ללכת.

במקומות אחרים פעם אחת שאנחנו יבצעו ידע הוא כח מצויין ומקיימים מצוה, נוסעים אליו זו מכול הלב ונלך יחד נולד או גם תום, איננו נהסס ובכלל לא נשתהה שהרי לכאן ממש לא נוכל ולהיות אם מספר גורלית המשבצת בתוכה אתם באים.


הלוואי שנזכה לרכוש את אותן מעשינו כמעט מכל הלב, לזכות לרכוש מעשים יקרים ובלתי לדלג.

Back To Top