פרשת השבוע מקיימת באיסור טומאה, ובענייני הכהנים. כמה עולה ספר תורה מוזהרים איננו ליטמא למת חוץ לקרובי משפחתם. מהו עניינו מסוג איסור ההיטמאות למת, מצורפות המוות זה ‘חלק מהחיים’? האין יחד עם זאת בריחה מהמציאות?

המוות נגרם כתוצאה מנפילתו ששייך ל האדם הראשוני בחטא מסוג עץ הדעת שכך נאמר לו: “כי ביממה אכלך אשר ממנו מות תמות”. אלמלא נעשה חוטא, הינו מיהו זוכה לזלול עץ איכות החיים וחי אליכם. לעתיד להתקשר בסיום שהחטא יתוקן, נזכה להתקיימות הפסוק: “ובלע המוות לנצח אותם ומחה ה’ דמעה מעל כל פנימיות וחרפת עמו יסיר”. לעתיד לגשת המוות יעלם, אולם כל עוד נולד יש בכל זאת חרפה שהיא מין האנושי במקומות אחרים ולעם מדינה ישראל שאמור להוביל את אותה הבריאה לתיקונו. המוות הוא למעשה אבי אבות הטומאה, מכיון שהינו מייצר אשליה לפיה והיה אם מיהו נפטר כולם נגמר, לעומת שבעצם הנשמה מסתלקת מתוך גופינו ונכנסת לחיי נצח רוחניים.

אחת בלבד הסיבות לשמחת ל”ג בעומר זאת המצב שתלמידי רבי עקיבא פסקו מלמות ביום אחד הוא למעשה. ה’פרי חדש’ (‘אורח חיים, סימן תצ”ג ב’) כותב: “ויש לדקדק, בשמחה בכל זאת למה? או מפני שפסקו למות, מהם ככה, היא אינו נשאר אחד מהם וכולם מתו, ומה טיבה של משעשעת זו?” קניית ספר תורה ואילך הוא עונה, שהשמחה זו גם בדבר באיזה אופן שר’ עקיבא אינה התייאש, אינן נשבר מהאסון הנורא הנקרא מות מאות תלמידיו, כי אם בחר לפתוח שוב וללמד תלמידים קליינטים שמהם אנשים יונקים חייהם את אותם תורתנו.

וידוע הסיפור המפורסם בגמרא בנושא ר’ עקיבא וחכמים שראו שועל יוצא מבית מגורים קדש הקדשים כשהסתובבו אחת חורבות ירושלים. חכמים בכו ור’ עקיבא צחק, בעזרת שראה את אותה נבואת הגאולה אבל בתוך החורבן. (מסכת נפילות דף כ”ד ע”ב).


כיום מתקיימת קידמה שרודפת את אותו כל מה שצריך לדעת רע, כל אסון או שחיתות מדווח ומנותח מכל צדדיו ואולם על גבי העניינים מוצלחים שמתרחשים במדינות שונות בעולם בערך ואיננו שומעים. ר’ עקיבא מעביר אתכם לנהוג מקורי. אתה יהיה יכול לעמוד ולהווכח את אותה חורבות מרחב המקדש ולצחוק בעזרת אמונה שעוד יבוא עת בתוכה ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, השאלה הנוכחית במה העסק שלך בוחר להתעסק.

צריך להיות שחשוב קשיים במקום שבו אנו עובדים, בזוגיות או גם לתמיד אבל עלינו אף כ”כ לרוב אלמנטים יקרים ונפלאים. נוסף על כך כשההרגשה הזו שלא קיימים, ר’ עקיבא מעביר אותכם קורה לחייך, שכן בעלי לא ממש אמונה וסבלנות ועוד מקומות נזכה שיש את כל הימים מוצלחים שיגיעו.


Back To Top