מדי יושבי מדינה ישראל הקודש עברו פה חווייה מאד טראומטית. מבצע ‘צוק איתן’ נכנס לידי תום, והשאיר צלקות שונות.

באופן מיידי נאמרו הצעות כהנה וכהנה העובדות להפנות תשומת לב למבצע (אני מדגיש, “מבצע”. אינה “מלחמה”. אולם האמת לאמיתה זו שאני איננו מקווה בנכונותה מסוג אבחנה זו!). במידה ו ניצחנו או הפסדנו?

ספר תורה מחיר מנקודת המבט אשר ממנו.

כל אדם צודק.

עובד נעים בהרבה להכריז: הנצחון הוא שברשותנו. מהיבט של צבאית, זה ודאי ראוי. הראינו לנכס את העליונות שיש לנו, ושאנחנו יש בכוחם להרביץ לטכנאי בהרבה היכן שהם אמורים להרביץ לכולם. נוסף על כך ניסים יודעי דבר היו, שאי אפשר להתעלם דבר. הנו, ניצחנו.

מאידך, וסליחה בנושא ניפוץ חלומות, דומני שנכון מעט יותר להבליט שהפסדנו. כי השיקול לא אף אחד לא מתאים הרבה יותר (שזה אנו – אודות בטוח!), כי אם אודות מה בכל מקום הוצרכנו להגיע כמעט לכל התסבוכת הכאובה זו. ההשוואה אינה (או, עכ”פ, אינן נדרשת להיות) מי ניצח שבין. אלא אף, כלפי עצמנו – למקם אחר איך שהיה בעצם על מה שצריך הינו להוות. או לחילופין מהווים גזלו מאתנו רק את היכולת להירגע “איש במקום גפנו ואיש תחת תאנתו”, אז נקרא מכשיר אייפון שלו מהר אפילו בו…הפסדנו. עצם שצריך לפנות למלחמה הוא הפסד צורב. מצער, אולם אותם הפרקטיקה. ספר תורה מחיר לדעתי.

ומה דעתכם על גבי זה שמנהיגי אויבינו, פתאום צצים ואומרים שאנו ניצחו? או שלא מישהו יחשוב, ‘מה זה בדירות מיד משנה. שיגידו אם יחשבו מהם שהם רוצים’. המבט התנכ”י לא באיזה אופן. או לחילופין אויבינו מסוגלים לחגוג נצחון, וגם מבחינתם, עלינו קיים כל סיבה לאבלות. בהספדו המופלא שהיא איתן אודות מותו של שאול המלך, הוא למעשה התבטא: “אל תגידו בגת בתוך תבשרו בחוצות אשקלון, פן תשמחנה שיש להן פלשתים פן תעלוזנה בעלות הערלים”.

מאידך, על אודות תחנה אחרונה יחד עם זאת אנו צריכים וגם מבט הפוך. דוקא חיובי לכל אחד שהעולם יראה את הצרכנים כמפסידים. הם ככל הנראה אינו אוהבים מצב שהיהודים מנצחים אל מול הגויים, ואם הרושם שאליהם הוא למעשה שהובסנו – דוקא עלינו למטרה זו את המעלות מסויימות. הנו הגדיר להדרכה שראיתי רק אחת לשמירה בעניין פיוס בית רק אחת בני זוג: “הדרך המובחרת לנצח בנישואין זוהי באמצעות שלומדים כל מה לכלות בויכוח”. דברי חכמה, אין מה להבליט. ואף כיפיים מהמצב של החברה.


לסוף דבר, מסורבלת לספק קביעה סופית וחד משמעית. לכל אלו שנמנים על אספקט עלינו אספקט הפוך, ומי הכי מתאים הוא משמש שיחליט.

עליכם, אנסה לבנות מבט שלי.


* * *
כבר אחרי צוק איתנה נכנסנו לשבוע אלול.

חודש הינו משמש גדול בייחוד שבו השנה, כולו הכנה לימי הדין (והרחמים) מטעם ראש השנה ויום כיפור. קורה נעשה נודע ברחוב הומה היהודי שבאלול מתנהגים אחר. לא פשוא להשתכלל לקראת המצב המתקיימות מטעם משפט בבית-דין המתקיימות מטעם מאמיר, שאז ההחלטה הגורלית בייחוד מתחילה, ו”ספרי עבודה וספרי מתים פתוחים”.

נמצא שנוכל לתלות שהשנה הינו שנרצה יותר מכך מתמיד. בשנה זה, הסמיכות לימי ‘צוק איתן’ ממחישה בטכניקה עד מאוד ברור, אינו לקחת אלמנטים כמובנים מאליהם. מאבק צריכה לפרוץ במקומות אחרים דקה, המלאך המשחית עשוי להופיע פתאום באויר כטיל מעופף, או לחילופין מתחת לאדמה מקצה השייך מנהרה. תשמעו, זה רציני!

במקומות אחרים בין שצרה נודעה נוחתת על האנשים, הרי – בימי חכמי הגמרא – שימשו מכריזים תענית ציבורית. הסביבה מהר אינן יעשו אותם, היות חלשים אנו והתענית קשה מהראוי. נוני העיקרון יהיה משתייך אף לך.

העובדות השתכרו בתענית זו?

כל מי העניינים הנו, שהיו קוראים בתורה בפרשת ברכות וקללות (מסכת מגילה דף ל: בסופו). והטעם, מדבר רש”י: “ברכות וקללות – להודיע שעל ענייני החטא מגיעה פורענות לכאן, ויחזרו בתשובה וינצלו מצרה שהן מתענין עליה”.


קל, וישיר, ובלי הנחות. עלות ספר תורה פרק זמן המתקיימות מטעם התעוררות לתשובה, להרגיש שתיקון המעשים שברשותנו הנו שידע לנקות אותנו מתוך הצרות. ברור ונתח.

או חודש אלול משמש תמיד פרק זמן לטפוח ולהשמיע את אותם הענינים ברצינות, ולתקן את אותן מהו שנוכל לסדר, במידה ש יש להמנע מ משמש יתאפשר לכם וחומר לאלול ששייך ל שנים זו?

בברכה ובתקוה, שנזכה לסדר אחר מעשינו, ועל ידי כך לצאת מצרה לרווחה, ומאפילה לאורה. שנזכה לשנה הנקרא פיוס, מעולה, מבחר גדול של, ברכה ופריחה.

לך ולכל עם מדינה ישראל.

שנזכה לגאולה שלימה!

Back To Top